El 5 d’agost de 2016 l’Associació Salvem el Golfet presenta a l’Ajuntament de Palafrugell una denúncia urbanística a la qual s’han adherit dues mil persones.

La denúncia demana la immediata paralització de les obres, l’anul·lació de les llicències atorgades, la demolició de tot allò construït amb infracció de la normativa urbanística i la reposició de les coses al seu estat anterior. Impugna, a més, les determinacions del PMU del sector Castellets 1 per considerar-les contràries a dret.

Seguiu aquest enllaç per accedir al comunicat de premsa sobre el contingut de la denúncia urbanística.