El 2013, el Consistori de Palafrugell aprova definitivament el Pla de Millora Urbana de l’àmbit del carrer dels Castellets, núm.1
Es modifiquen els paràmetres de la finca, i es canvia la clau a20, amb què estava qualificada fins aleshores, per la clau a215.
El resultat és el que veieu a la fotografia. D’una edificació de 295m2, passarem a una altra de 692m2, que suposarà un impacte paisatgístic brutal.