Al juny de 2016 neix l’associació Salvem el Golfet que al mes d’agost següent presenta a l’Ajuntament de Palafrugell una denúncia urbanística a la qual s’han adherit dues mil persones.

La denúncia demana la immediata paralització de les obres, l’anul·lació de les llicències atorgades, la demolició de tot allò construït amb infracció de la normativa urbanística i la reposició de les coses al seu estat anterior. Impugna, a més, les determinacions del PMU del sector Castellets 1 per considerar-les contràries a dret.

També durant l’agost de 2016, La Direcció General d’Urbanisme  de la Generalitat emet tres resolucions instant  l’Ajuntament de Palafrugell a anul·lar la llicència per vulnerar el volum màxim d’edificabilitat, el nombre de plantes, els criteris d’adaptació topogràfica i per la manca d’informe paisatgístic. S’argumenta que els murs construïts superen amb escreix l’alçada màxima permesa i incompleixen la normativa relativa a distàncies entre dos murs paral·lels. També es fa palès que el mur de contenció es situa parcialment dins la zona de protecció del domini públic marítim terrestre i, per tant, hauria d’haver disposat d’autorització en matèria de costes amb caràcter previ a la concessió de la llicència.

A l’octubre de 2016, la premsa es fa ressò que la Fiscalia ha obert una investigació. Vegeu l’article de La Vanguàrdia i l’article del Diari de Girona, ambdós del 10 d’octubre de 2016, així com la notícia a l’informatiu de TV3 del mateix dia (minut 13:00).

Aquestes actuacions, juntament amb el recolzament del Síndic de Greuges a les queixes rebudes conformen un panorama d’oposició a l’atemptat paisatgístic del Golfet que atrau l’atenció dels mitjans. Vegeu l’article de La Vanguàrdia del 29 de novembre de 2016 i la notícia del 30 de novembre als informatius de Catalunya Ràdio.

L’autèntica batalla cal lliurar-la, però, als tribunals. L’Associació Salvem el Golfet concentra tots els seus recursos i el seu esforç en la presentació d’un Recurs Contenciós Administratiu que declari la il·legalitat dels actes administratius de l’Ajuntament de Palafrugell que han fet possible l’abús perpetrat sobre el paisatge del Golfet, que ordeni la reposició de les coses a l’estat anterior i que impugni la classificació del sòl com a sòl urbà edificable. El recurs es presenta davant el Jutjat Contenciós de Girona el  9 de Febrer de 2017. Per la seva part, la Generalitat decideix també actuar presentant el seu propi Recurs Contenciós Administratiu (artícle Punt Avui del 23 de Maig del 2017)