La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat ha obert un expedient sancionador a la societat promotora del xalet del Golfet, Casa Calella SL, per la construcció de dos murs d’uns 30 metres de longitud perquè s’han executat sense l’autorització corresponent en la zona de servitud de protecció del domini públic marítimo terrestre. Fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat han informat que el 25 de gener es va emetre una proposta de resolució de l’expedient, que es troba en tràmit d’audiència per a Casa Calella SL. Les fonts han concretat que aquesta proposta de resolució és de caràcter intern, pot modificar-se i no serà pública fins que la signi el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

Una inspecció del Servei de Costes de la Generalitat va detectar l’abril de l’any passat que, a banda del mur autoritzat de 38 metres a la zona de servitud de protecció, se n’havien construït dos més al costat sud que també ocupen aquest espai, però sense permís. Aquests dos murs apareixien en el projecte com si fossin fora de la servitud, quan a l’hora d’executar-los no ha estat així. Tampoc tenien permís una petita porció de terrassa i de piscina. L’expedient recull que aquestes obres poden ser legalitzades amb la corresponent autorització però, si és denegada, s’hauran d’enderrocar.