El paratge del Golfet es situa a la zona que el coronel Woevodsky i Dorothy Webster van triar als anys 20 per establir-se i crear el conjunt del Jardí Botànic i Castell de Cap Roig. Desprès d’una intensa cerca pels punts més bells del litoral europeu es van enamorar d’aquest indret rocallós enfront del mar, cobert de pins i matolls, que tothom anomenava Cap Roig i van comprar els terrenys als seus diferents propietaris.

Se’ns ha explicat que el terreny situat damunt del penya-segat de la platja formava part del conjunt adquirit pel coronel Woevodsky. En qualsevol cas,  l’any 1970 un nou propietari  hi edificà a la finca una casa de 295 m2 ben integrada a l’entorn, respectuosa amb la vegetació existent i adaptada a l’orografia. L’impacte paisatgístic d’aquesta construcció va ser mínim i el paratge va preservar la seva identitat i bellesa durant dècades fins arribar a l’actual situació en que l’abús de l’Administració i els excessos de l’especulació urbanística amenacen greument la seva conservació .