A partir de la venda del terreny del Golfet l’any 2012 a un nou propietari,  la societat Casa Calella S.L. presenta a l’Ajuntament un Pla de Millora urbana (PMU) que serà l’instrument bàsic que farà possible l’atemptat contra el paisatge del Golfet. El PMU, presentat per la propietat i aprovat per l’Ajuntament en el Ple del 25 de Juny de 2013,  modifica la qualificació urbanística de la finca de zona a20 a zona a215, triplica l’edificabilitat de la finca, situa la casa arran del penya-segat i augmenta l’alçada a 7,5 metres.

Antiga edificació

Nova edificació

Superposició antiga edificació (de color groc) i nova edificació, amb el camí de ronda passant per darrera la finca (de color rosa una mica més fort).

 

A l’Abril de 2014, l’Ajuntament atorga la llicència definitiva al projecte a l’empar del PMU. Molts aspectes, però, resulten discutibles, entre ells la manca d’un informe d’impacte paisatgístic.

Amb la llicència d’obres aprovada, s’inicien les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar de planta baixa més pis que podrà tenir una superfície construïda sobre rasant de 690,30 m2. Els treballs desperten ben aviat la indignació i  l’alarma social. La Plataforma Salvem el Crit, els Naturalistes de Girona i diversos ciutadans presenten queixes al Síndic de Greuges, a la Generalitat i al Servei de Costes de l’estat Espanyol.